Home > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragenElektronische facturatie

Wat is een elektronische factuur?
Dat is een factuur die u via e-mail ontvangt in plaats van per brief.
Hoe kan ik mijn facturen en andere communicatie via e-mail ontvangen?
U kunt dit hier activeren
Krijg ik alle communicatie van Eni via e-mail als ik deze dienst activeer?
Ja. Als u kiest voor elektronische facturatie, dan krijgt u uw contractbevestigingen, contracthernieuwingen en alle facturen via e-mail. Dit is gratis.
Hoe betaal ik mijn elektronische factuur?
 • U betaalt via overschrijving?
  Klik op de betaalknop in de e-mail en bevestig de betaling. Nadien krijgt u een bevestigingsmail.

 • U betaalt via domiciliëring of via kredietkaart?
  U moet niets doen. We bieden het bedrag aan uw bank aan op de datum die op uw factuur staat.
Kan ik mijn facturen opnieuw via brief krijgen?
Ja, dat kan op elk moment. Klik gewoon hier.Jaarafrekening

Wat is de jaarafrekening?
Dat is de afrekening die u krijgt na de jaarlijkse meteropname door uw distributienetbeheerder. Als het totaal van de voorschotten die u al betaalde lager is dan uw jaarafrekening, dan moet u het verschil bijbetalen. Als u te veel betaalde, dan storten we u het verschil terug of verrekenen we het op uw volgende voorschotfactuur. Op basis van dat werkelijke verbruik herrekenen we ook uw voorschotbedrag voor de volgende verbruiksperiode. Uiteraard kunt u dit nieuwe voorschotbedrag zelf ook altijd aanpassen in My Eni.
Hoe wordt de jaarafrekening berekend?
Eni krijgt elk jaar uw meterstanden van uw distributienetbeheerder. Zo kennen wij uw werkelijke verbruik. Als het totaal van de voorschotten die u al betaalde lager is dan uw jaarafrekening, dan moet u het verschil bijbetalen. Als u te veel betaalde, dan storten we u het verschil terug of verrekenen we het op uw volgende voorschotfactuur. Bekijk de video voor meer uitleg.
Wie is verantwoordelijk voor de meteropname en de verwerking van die gegevens?
Dat is de exclusieve bevoegdheid van uw distributienetbeheerder.
Als ik de meterstanden van mijn aardgas van elkaar aftrek, klopt het verbruik niet. Hoe komt dit?
Uw aardgasverbruik wordt gemeten op de gasmeter. Die meet in kubieke meter (m³). Op uw factuur wordt m³ vaak omgezet in kWh, via een formule op maat van uw situatie. Als u meer informatie wilt over de berekeningswijze, contacteer dan uw distributienetbeheerder.
Kan ik ervoor zorgen dat ik niet moet bijbetalen op mijn jaarafrekening?
In My Bill Coach kunt u elk kwartaal uw meterstanden invullen. Zo krijgen wij een beter beeld van uw werkelijke verbruik. En als u wilt, passen we hiermee uw voorschotbedrag aan. Het doel is u een jaarafrekening te bezorgen waarop u niets meer moet bijbetalen. Let wel: De meterstanden die u ingeeft, vervangen de officiële meteropname van uw distributienetbeheerder niet. Geef dus zeker alle gegevens door waar uw distributienetbeheerder u om vraagt. Voor uw jaarafrekening moeten wij steeds de officiële meteropname van uw distributie-netbeheerder gebruiken. Wijken die gegevens sterk af van wat u hier ingeeft, contacteer ons dan even.Voorschotfactuur

Hoe wordt mijn voorschotfactuur berekend?
 • U bent net klant bij Eni
  Eni kent uw werkelijke verbruik niet. We maken dus een schatting op basis van het historische verbruik van uw woning. Die gegevens krijgen we van uw distributienetbeheerder.
 • U bent al Eni-klant en kreeg al een jaarafrekening
  Eni kent uw werkelijke verbruik. Op basis daarvan berekenen we het nieuwe bedrag van uw voorschotfacturen.
We vermenigvuldigen in beide gevallen dat verbruik met:
 • de energiekosten
 • de geschatte transport- en distributiekosten
 • de taksen en toeslagen
Zo bekomen we de totale kost van uw energieverbruik voor de komende periode. Die delen we door het aantal maanden tot de volgende meteropname. Dat is uw maandelijkse voorschotbedrag. Naast uw verbruik houden we o.a. ook rekening met:
 • de evolutie van de voorziene kosten*
 • de seizoeneffecten (in de winter verbruikt u immers meer energie dan in de zomer)
Bent u net verhuisd? Dan maken we een schatting op basis van het historische verbruik van uw nieuwe woning. Die gegevens krijgen we van uw distributienetbeheerder. U kunt ook de video bekijken voor meer uitleg.

*Als u gekozen hebt voor een product met een vaste energiekost, dan wordt er uiteraard geen rekening gehouden met deze parameter in de berekening.

Kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen?
Jazeker. U kunt dit zelf doen. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Facturen’ en klik op de knop ‘Bedrag aanpassen’. Daar kiest u direct zelf een nieuw voorschotbedrag. U kunt ook eerst uw meterstand ingeven via My Bill Coach om op basis daarvan uw voorschotbedrag aan te passen.
Verandert mijn voorschotfactuur als ik verhuis?
Ja. Uw nieuwe voorschot wordt berekend op basis van het historische verbruik van uw nieuwe woning. Uiteraard kunt u dit zelf altijd aanpassen in My Eni.
Waar kan ik mijn openstaande saldo terugvinden?
In My Eni kunt u in de rubriek ‘Mijn Facturen’ uw openstaande saldo raadplegen. Dit saldo is de totale som, inclusief eventuele betaalafspraken en aanmaningskosten. Zowel van uw elektronische facturen als van de facturen die u eerder via de post ontving.Domiciliëring & SEPA

Betalen per domiciliëring. Het is eenvoudig en gemakkelijk!
 1. Het is gemakkelijk: Uw betalingen gebeuren immers automatisch én u vermijdt onnodige administratieve kosten
 2. U kunt uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig en direct activeren via My Eni. Eni regelt verder alles voor u.
Waarom kiezen voor domiciliëring?
Dankzij een domiciliëring vergeet u nooit meer een betaling en vermijdt u onnodige administratieve kosten. Wij debiteren bovendien het bedrag pas op de vervaldag van de factuur. Zorg er wel voor dat er voldoende geld op uw rekening staat.
Hoe kan ik mijn domiciliëring activeren?
U activeert uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig zelf via My Eni.
Wat is SEPA?
SEPA staat voor ‘Single Euro Payments Area’. Het is een eengemaakte Europese betaalruimte (de 27 EU-landen + 4 bijkomende landen) waarin alle burgers en bedrijven op precies dezelfde manier kunnen betalen (overschrijvingen, domiciliëring, betaalkaarten).
Wat zijn de gevolgen van de Europese domiciliëring (SEPA)?
In plaats van uw bank, is Eni nu verantwoordelijk voor de activering en het onderhoud van uw domiciliëring. U bent hierbij uitgebreid beschermd door de wet. Hier leest u meer.
Wat verandert SEPA voor mij als klant?
Eni zet uw domiciliëring automatisch om naar het Europese formaat. U vindt uw unieke Europese mandaatnummer op uw factuur. Zelf moet u niets doen.Aanmaning

Moet ik de herinnering ook betalen ?
Ja. Wie een betaling mist, krijgt een herinnering en die moet ook betaald worden. Breng dus zo snel mogelijk alle achterstallige bedragen in orde, inclusief die van de herinnering.
Wat is mijn openstaand saldo bij Eni?
In My Eni kunt u uw openstaand saldo raadplegen in de rubriek ‘Facturen’. Dit saldo bevat ook de gemaakte betaalafspraken en aanmaningskosten. Als u via domiciliëring betaalt, zal dit saldo op de vervaldatum van uw factuur aan uw bank worden aangeboden. Betaalt u via overschrijving, dan kunt u dit saldo in één keer vereffenen via de betaalknop.Zonnepanelen

Kan ik mijn voorschotbedrag laten herrekenen als ik zonnepanelen installeer?
Als u zonnepanelen installeert, hebt u 2 opties:

 • U wacht op uw eerstvolgende jaarafrekening. Zo ziet u meteen welke impact uw zonnepanelen hebben op uw jaarverbruik. Op basis daarvan berekenen we uw nieuwe maandelijkse voorschot.


 • U vraagt onze facturatiedienst om direct uw nieuwe voorschot te berekenen. Hiervoor hebben we wel de volgende informatie nodig:
  1. Het ogenblik waarop uw PV-installatie operationeel wordt of geworden is.
  2. Het piekvermogen van uw installatie.
Moet ik Eni verwittigen als ik zonnepanelen installeer?
Nee, behalve als u uw voorschotten wil laten herrekenen. Wilt u zeker zijn dat uw elektriciteitsteller geschikt is voor een PV-installatie? Neem dan contact op met uw distributienetbeheerder
Hoe geraak ik aan groenestroomcertificaten?
Als u een PV-installatie hebt, kunt u groenestroomcertificaten aanvragen bij de regionale regulator VREG (Vlaanderen), CWaPE (Wallonië) of Brugel (Brussel). Die certificaten worden toegekend vanaf de dag dat uw installatie officieel goedgekeurd werd.

Opgelet: in elke regio geldt een maximumtermijn tussen het moment van de goedkeuring en de ontvangst van uw dossier. Wacht dus niet te lang!
Koopt Eni mijn groenestroomcertificaten over?6% btw-verlaging

Waarop is het btw-tarief van 6% van toepassing?
Het verlaagde btw-tarief van 6% is enkel van toepassing op het elektriciteitsverbruik van gezinnen. Voor aardgas blijft het tarief 21% gelden, net zoals voor ondernemingen, vzw’s, zelfstandigen, openbare diensten, natuurlijke personen… met een professioneel elektriciteitscontract
Geldt de btw-verlaging op alle delen van mijn elektriciteitsfactuur?
Ja. Het verlaagde btw-tarief van 6% geldt voor alle componenten:
 • energiekost
 • nettarieven (distributie- en transmissiekosten)
 • taksen, toeslagen en heffingen
Waarom geldt de btw-verlaging alleen voor elektriciteit en niet voor aardgas?
Dat is een beslissing van de federale regering.
Vanaf en tot wanneer geldt het nieuwe btw-tarief voor elektriciteit?
Het nieuwe btw-tarief is geldig vanaf 1 april 2014. Eind 2015 zal de federale regering de maatregel evalueren en beslissen of hij verlengd wordt.
Kom ik in aanmerking voor de btw-verlaging naar 6%?
De btw-verlaging geldt voor alle particuliere klanten die elektriciteit kopen voor huishoudelijk gebruik.
Wat moet ik doen om van de btw-verlaging te genieten?
Helemaal niets. Eni past het verlaagde btw-tarief van 6% automatisch toe op uw voorschotfactuur.
Ik behoud liever het huidige bedrag van mijn voorschotten.
Dat kan. Eni past automatisch het verlaagde btw-tarief toe op uw voorschotfactuur.
Maar natuurlijk kunt u uw voorschotbedrag altijd aanpassen via My Eni
Hoe wordt de btw-verlaging doorgevoerd op de jaarafrekening?
Voor particuliere klanten factureren we het elektriciteitsverbruik tot en met 31 maart 2014 met 21% btw op de jaarafrekening. Vanaf 1 april 2014 passen we het verlaagde btw-tarief van 6% toe.
Ik woon in een appartementencomplex. Geniet ik van de btw-verlaging?
Ja, we passen het verlaagde btw-tarief van 6% toe voor het elektriciteitsverbruik op uw naam.
Ik heb een sociaal tarief of budgetmeter. Geniet ik van de btw-verlaging?
Uiteraard.
Geldt de btw-verlaging voor leegstaande gebouwen?
Ja, maar enkel voor residentiële elektriciteitscontracten.
Ik koop elektriciteit voor gemengd gebruik (gedeeltelijk privé en gedeeltelijk voor mijn zaak). Wat nu?
Hebt u een residentieel contract? Dan geniet u automatisch van het verlaagde btw-tarief van 6%. Professionele contracten blijven onderworpen aan 21% btw.
Ik koos ervoor geen tussentijdse facturen te krijgen. Waarom krijg ik nu plots wel een factuur?
Bij elke tariefwijziging (zoals deze btw-verlaging) zijn we wettelijk verplicht u eenmalig een factuur te sturen. Verder krijgt u enkel uw jaarlijkse afrekeningen, zoals gevraagd.Algemene voorwaarden

Wat zijn de algemene voorwaarden van het energieleveringscontract met Eni?
De huidige algemene voorwaarden vindt u hier.Eni home services

Wat is Eni home services?
Hier vindt u alle informatie.
Hoe kan ik Eni Home Services activeren?
Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Tariefplan’ en klik op de link ‘Aanpassen’. Als u recht hebt op Eni home services, kunt u het daar activeren.Tariefplannen

Wat is een vaste energiekost?
Dan verandert de energiekost van uw tariefplan niet gedurende de hele duur van uw contract, zelfs al stijgen de energieprijzen. U verandert uiteraard van tariefplan wanneer u zelf maar wilt.
Wat bedoelt Eni met een variabele prijs?
Dan is de energieprijs die u nu betaalt, binnen 3 maanden misschien hoger of lager. Een beetje zoals een hypotheeklening met een variabele rente. Bij Eni kunt u echter ook kiezen voor een vaste energiekost voor de volledige duur van uw contract.
Hoe verander ik van tariefplan?
Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Tariefplan’ en klik op de link ‘Aanpassen’.
Geven alle prijsvergelijkingen hetzelfde resultaat?
Vanaf 1 januari 2014 worden in prijsvergelijkingen de verwachte, toekomstige prijzen op de energiebeurzen gebruikt om de variabele prijzen in te schatten. Deze nieuwe regeling geldt enkel voor prijsvergelijkingen, niet voor tariefkaarten: daar gaat het immers niet om een prijssimulatie, maar om een contractuele prijs. Op de tariefkaart wordt dus nog wel de meest actuele parameter gebruikt om de prijs per kWh te berekenen. Klanten die een simulatie maken op basis van de tariefkaart zullen dus mogelijk een andere jaarprijs uitkomen dan wat zij in de prijsvergelijkingen terugvinden.Groene stroom

Heeft overstappen naar groene energie gevolgen voor mijn aansluitingen en installaties?
Neen. Uw aansluitingen en installaties blijven onveranderd. Alleen de manier waarop uw elektriciteit wordt opgewekt, is anders.
Is mijn groene stroom gegarandeerd?
Onze groencertificaten garanderen dat alle groene energie van Eni 100% duurzaam is.Sociaal tarief

Wanneer kan ik van het sociaal tarief genieten?
U hebt recht op een sociaal tarief als een van de volgende voorwaarden van toepassing is op uw huidige leefsituatie:
 • een leefloon van het OCMW
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • een tegemoetkoming voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 66%
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten
 • een integratietegemoetkoming voor gehandicapten
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden
 • een financiële steun van het OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.
 • een financiële steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk door de federale staat ten laste genomen wordt op basis van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965
 • als het om een kind gaat met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.
Als u recht hebt, wordt het sociaal tarief automatisch toegekend. In sommige gevallen gebeurt dat niet automatisch en krijgt u elk jaar een attest van één van deze instanties:
 • de Rijksdienst voor Pensioenen
 • de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap
 • het OCMW-kantoor in uw gemeente.
Bezorg ons dit attest zo snel mogelijk: Eni klantendienst, postbus 5400, 1800 Vilvoorde.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD economie.
Ik heb recht op het sociaal tarief, maar heb geen geldig attest. Wat moet ik doen?
Vraag uw attest aan een van deze instanties en bezorg het ons zo snel mogelijk. Wij doen de rest.
 • de Rijksdienst voor Pensioenen: Zuidertoren - 1060 Brussel, Tel.: 02-529 30 02, E-mail: info@rvponp.fgov.be
 • de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap: Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 – bus 150 - 1000 Brussel, Tel.: 02-507 87 99, E-mail: handiN@minsoc.fed.be
 • het OCMW-kantoor in uw gemeente
Bezorg ons dit attest zo snel mogelijk: Eni klantendienst, postbus 5400, 1800 Vilvoorde.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD economie.
Wat gebeurt er met mijn factuur als ik geen recht meer heb op het sociaal tarief?
Dan factureren we u weer volgens het tariefplan waarvoor u oorspronkelijk intekende.
Ik heb een aangepaste factuur voor de rechtzetting van het sociaal tarief gekregen. Waarom?
Wij hebben geen geldig document van u ontvangen om ook dit jaar van het sociaal tarief te genieten. We moeten u dus factureren volgens het tariefplan waarvoor u oorspronkelijk intekende. De verbruiksperiode die ten onrechte aan het sociaal tarief is aangerekend, hebben we rechtgezet met deze factuur.

Hebt u toch recht op sociaal tarief? Bezorg ons uw attest dan zo snel mogelijk:

Eni klantendienst, postbus 5400, 1800 Vilvoorde.Verhuis melden

Wanneer meld ik mijn verhuis?
Van zodra u concrete verhuisplannen hebt. Melden kan heel eenvoudig door in te loggen op My Eni en naar de rubriek ‘Verhuis’ te gaan.
Hoe kan ik mijn verhuisgegevens melden aan Eni?
U kunt uw verhuis melden via My Eni. Log in en ga naar de rubriek ‘Verhuis’. Nog meer informatie vindt u hier.
Kan ik mijn nieuwe woning reeds aansluiten terwijl ik nog een tijdje verblijf in mijn oude woning?
Ja. Dat is geen enkel probleem. Meld uw verhuis via My Eni. En geef hierbij in dat uw nieuwe woning eerst nog even leeg zal staan.
In mijn nieuwe woning ligt er een aardgasaansluiting. Die had ik voordien niet. Kan ik daarvoor ook een contract afsluiten bij Eni?
Zeker. U kunt deze informatie ingeven wanneer u uw verhuis meldt. Log in op My Eni en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.
Ik ben huisbaas/verhuurder en mijn huurder is verhuisd. Wat moet ik doen?
Neem hiervoor contact op met onze klantendienst op het gratis nummer 0800 21 868. Eén van onze verhuisspecialisten helpt u graag verder.
Ik ben verhuisd en ontvang nog steeds facturen voor mijn oude woning. Wat moet ik doen?
Hebt u uw verhuis niet gemeld via My Eni? Log in en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.
Ik verhuis naar een woning waar een andere leverancier energie levert, wat moet ik doen?
Dat heeft geen enkel belang. U meldt uw verhuis gewoon via My Eni en wij brengen alles in orde. Log in en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.
Ik wil een nieuwe titularis voor een bestaand contract melden. Wat moet ik doen? (Bv relatiebreuk)
Neem hiervoor contact op met onze klantendienst op het nummer 0800 21 868. Eén van onze specialisten helpt u graag verder.
Ik verhuis en er is nog geen nieuwe bewoner voor het adres dat ik verlaat. Wat moet ik doen?
Meld uw verhuis via My Eni. En geef hierbij aan dat uw oude woning eerst nog even leeg zal staan. Dat volstaat. U kunt de meter ook laten verzegelen via de distributienetbeheerder, maar die rekent hiervoor wel een vergoeding aan.
Ik verhuis naar een woning waar ik tijdelijk weinig energie zal verbruiken (renovaties, nieuwbouw…). Houdt Eni daar rekening mee?
Jazeker. Meld uw verhuis via My Eni. En geef hierbij aan dat uw nieuwe woning eerst nog even leeg zal staan.
Verandert mijn voorschotbedrag in mijn nieuwe woning?
Ja. Uw voorschotbedrag is berekend op basis van het historische verbruik van uw nieuwe woning. Wilt u het bedrag aanpassen? Ga naar de rubriek ‘Facturen’ in My Eni en klik op de knop ‘Bedrag aanpassen’. Hou er wel rekening mee dat een lager voorschot kan leiden tot een hogere jaarafrekening.Meter

Wie is de eigenaar van de meter?
Uw distributienetbeheerder is eigenaar van uw meter. Neem contact met hem op voor meer informatie
Wie is verantwoordelijk voor de meteropname en de verwerking van de gegevens?
Dat is de exclusieve bevoegdheid van uw distributienetbeheerder.
Mijn meter is verzegeld. Wat moet ik doen?
Sluit eerst een contract af met Eni, waarop u vermeldt dat de meters verzegeld zijn. Wij brengen uw distributienetbeheerder op de hoogte. Eén werkdag later kunt u met hem een afspraak maken om uw meters weer open te zetten.
Hoeveel kost een tweevoudige meter?
Tussen de 200 en 500 euro. U krijgt de exacte prijs voor de installatie van deze nieuwe meter van uw eigen distributienetbeheerder. U betaalt de kost dan ook rechtstreeks aan hem.
Wanneer is een tweevoudige meter nuttig?
Een tweevoudige meter is nuttig als u wilt profiteren van het dagtarief én het voordelige nachttarief.
Hoe kan ik mijn meter(s) verzegelen? Of mijn installatie(s) wijzigen?
Wilt u een andere meter? Of een zwaardere installatie? Neem dan contact op met uw distributienetbeheerder.
Er staat een budgetmeter in mijn nieuwe woning. Wat moet ik doen?
Contacteer onze klantendienst. We helpen u graag verder.
Kan ik mijn meterstanden aan Eni doorgeven?
Jazeker. In My Eni kunt u dit zowel bij de melding van uw verhuis als bij een eventuele aanpassing van uw voorschotbedrag.Wat kan in My Eni

Wat is My Eni?
My Eni is de online klantenzone van Eni. Via deze persoonlijke klantenzone beheert u moeiteloos al uw gegevens: voorschotbedrag aanpassen, gegevens nakijken, facturen opvolgen, overschakelen op elektronische facturatie, verhuis melden, enz.
Hoe kan ik mij registreren op My Eni?
Ga naar My Eni en kies ‘Nog geen login’ of ‘Registreren’. Houd uw klantnummer en activatiecode (de 5 laatste cijfers van uw EAN-code) bij de hand. U vindt deze gegevens op al uw facturen.
Kan ik mijn facturen via e-mail ontvangen?
Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Contactvoorkeuren’ bij Persoonsgegevens, klik op ‘Aanpassen’ en kies voor facturen ‘via e-mail’.
Kan ik mijn openstaande saldo terugvinden?
Jazeker. Log in op My Eni en ga naar de rubriek ‘Facturen’.
Kan ik mijn voorschotbedrag zelf aanpassen?
Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Facturen’ en klik op de knop ‘Bedrag aanpassen’. Daar kiest u direct zelf een nieuw voorschotbedrag. U kunt ook eerst uw meterstand ingeven via My Bill Coach om op basis daarvan uw voorschotbedrag aan te passen.
Hoe kan ik mijn domiciliëring activeren?
Heel eenvoudig. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Persoonsgegevens’ en klik op ‘aanpassen’ bij de rubriek ‘Betaling’.
Hoe verander ik van tariefplan?
Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Tariefplan’ en klik op de link ‘Aanpassen’.
Hoe kan ik mijn verhuisgegevens melden aan Eni?
Log in op My Eni en ga naar de rubriek ‘Verhuis’.
Kan ik mijn betaaldatum zelf aanpassen?
Jazeker. Log in op My Eni, ga naar de rubriek ‘Facturen’ klik op de knop ‘Betaaldatum aanpassen’.
Kan ik mijn meterstanden aan Eni doorgeven?
Jazeker. In My Eni kunt u dit zowel bij de melding van uw verhuis als bij een eventuele aanpassing van uw voorschotbedrag.Paswoord voor My Eni aanpassen

Hoe kan ik mijn paswoord wijzigen?
Klik hier om uw paswoord te wijzigen. U moet ingelogd zijn op My Eni om uw paswoord te wijzigen.
Ik ben mijn paswoord vergeten. Hoe vind ik het terug?
Ga naar My Eni, klik op ‘Paswoord vergeten’ en vul uw e-mailadres in. We sturen u direct een nieuw paswoord.Gegevens in My Eni aanpassen

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?
Klik hier. Uw aanpassingen zijn binnen de 4 dagen zichtbaar op de website.
Ik heb mijn gegevens aangepast. Waarom zie ik dat niet op My Eni?
Uw aanpassingen zijn geregistreerd. Binnen de 4 werkdagen kunt u ze raadplegen op de website.