Home > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragenProducten

Wat houdt een vaste energiekost in?
Door slim aan te kopen op de energietermijnmarkten kan Eni scherpe prijzen bedingen. Wij kopen voor u tegen een vaste prijs energie in op de termijnmarkt. Hierdoor betaalt u gedurende de looptijd van uw contract gegarandeerd dezelfde prijs voor uw energiekost. Stijgen de prijzen? Dan blijft uw energiekost vaststaan.
Wat bedoelt Eni met een vaste/variabele prijs?
Een energieprijs bestaat uit verschillende onderdelen zoals de kost voor de energie (= energiekost), de distributie- en transportkosten, de wettelijke taksen, heffingen en toeslagen. Deze kunnen op regelmatige basis wijzigen en die schommelingen worden ook doorgerekend aan de klant. Hoe de prijs zal evolueren is vooraf niet duidelijk. Het is een beetje zoals een hypotheeklening met variabele rente: U start met een aantrekkelijk tarief, maar dat kan later veranderen.
Bij Eni kunt u echter ook kiezen voor een vaste energiekost gedurende de volledige looptijd van uw contract. Prijsschommelingen in de energiekost worden u dan niet doorgerekend.
Geven alle prijsvergelijkingen hetzelfde resultaat?
Vanaf 1 januari 2014 worden in prijsvergelijkingen de verwachte, toekomstige prijzen op de energiebeurzen gebruikt om de variabele prijzen in te schatten.
Deze nieuwe regeling geldt enkel voor prijsvergelijkingen, niet voor tariefkaarten: daar gaat het immers niet om een prijssimulatie, maar om een contractuele prijs. Op de tariefkaart wordt dus nog wel de meest actuele parameter gebruikt om de prijs per kWh te berekenen. Klanten die een simulatie maken op basis van de tariefkaart zullen dus mogelijk een andere jaarprijs uitkomen dan wat zij in de prijsvergelijkingen terugvinden.Contract

Welke zijn de huidige algemene voorwaarden bij het leveringscontract van Eni ?
De huidige algemene voorwaarden vindt u hier. Eni heeft het akkoord over de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt getekend. Dit akkoord werd opgemaakt om een aantal praktijken van de actoren van de energiemarkt te doen overeenstemmen, o.a. voor wat betreft de verkoopstechnieken, de prijsinformatie, de leverancierswissel, de verhuizen, de algemene voorwaarden, de facturering en de klachtbehandeling. Voor de meest recente versie van dit akkoord ga naar de site van de FOD Economie (www.mineco.fgov.be), onder de rubriek Bescherming Consument.Verhuizen

Er is een budgetmeter in mijn nieuwe woning. Wat moet ik doen?
Neem hiervoor contact op met het Eni klantendienst. Eén van onze specialisten helpt u graag verder.
Ik verhuis naar een woning waarin ik tijdelijk weinig energie zal verbruiken (renovatiewerken/nieuwbouwwoning). Houdt Eni hiermee rekening?
Ja. Neem hiervoor contact op met de Eni klantendienst op het gratis nummer 0800 21 868. Eén van onze verhuisspecialisten helpt u graag verder.
Ik verhuis naar een woning waar ook een aardgasaansluiting aanwezig is, terwijl ik in mijn oude woning enkel een elektriciteitsaansluiting heb.
Dit is geen enkel probleem. Vul de nodige gegevens van uw aardgasaansluiting in op ons verhuisformulier. Eni onderneemt vervolgens de nodige stappen om dit voor u in orde te brengen.
Verandert mijn voorschotbedrag in mijn nieuwe woning?
Ja, deze worden bepaald op basis van het historisch verbruik van uw nieuwe woning. We kijken dit graag samen met u na en corrigeren het indien nodig. Wij willen er u wel op wijzen dat een verlaging van uw voorschotfacturen ervoor zou kunnen zorgen dat uw jaarafrekening hoger uitvalt. Wilt u het bedrag toch laten aanpassen? Contacteer de Eni klantendienst.
Wanneer meld ik het best mijn verhuis?
Uw verhuis doorgeven kan op verschillende manieren:
 • Op de website via ons verhuisformulier
 • Telefonisch op het gratis nummer 0800 21 868.
 • U laat ons best iets weten zodra u concrete verhuisplannen heeft.
Ik heb een werfaansluiting nodig. Wat moet ik doen?
U neemt hiervoor contact op met uw distributienetbeheerder. Zodra de distributienetbeheerder u de ean-code heeft bezorgd, kan u deze doorgeven via ons verhuisformulier of kan u ons contacteren op het gratis nummer 0800 21 868
Ik ben een huisbaas/verhuurder en mijn huurder is verhuisd. Wat moet ik doen?
Neem hiervoor contact op met onze klantendienst op het gratis nummer 0800 21 868. Eén van onze verhuisspecialisten helpt u graag verder.
Ik ben verhuisd en ontvang nog steeds facturen voor mijn oude woning. Wat moet ik doen?
Heeft u uw verhuizing nog niet gemeld? Ga naar ons verhuisformulier of bel ons op het gratis nummer 0800 21 868.
Ik verhuis naar een woning waar een andere leverancier energie levert, wat moet ik doen?
Geen probleem, uw contract is persoonsgebonden en verhuist dus gewoon mee naar uw nieuwe woning.
U hoeft enkel uw verhuizing aan ons te melden via het verhuisformulier of bel ons op het gratis nummer 0800 21 868.
Ik wil een verandering van titularis voor een bestaand contract melden. Wat moet ik doen? (Bv relatiebreuk)
Neem hiervoor contact op met onze klantendienst op het nummer 0800 21 868. Eén van onze specialisten helpt u graag verder.
Ik verhuis en er is nog geen nieuwe bewoner voor het adres dat ik verlaat. Wat moet ik doen?
U kan contact opnemen met onze klantendienst op het gratis nummer 0800 21 868.

Indien u de eigenaar bent van de oude woning hebt u twee mogelijkheden:
 • U kan uw meter laten verzegelen. U kan hiervoor contact opnemen met uw distributienetbeheerder. Let op, de distributienetbeheerder zal hiervoor een vergoeding aanrekenen.
 • U kan uw voorschotplan laten aanpassen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de Eni klantendienst.
Kan ik mijn nieuwe woning reeds aansluiten terwijl ik nog een tijdje verblijf in mijn oude woning?
Ja, dit is geen enkel probleem. Bezorg ons de gegevens van nieuwe woning via het verhuisformulier of bel ons op het gratis nummer 0800 21 868.
Wanneer meld ik het best mijn verhuis?
Uw verhuis doorgeven kan op verschillende manieren:
 • Op de website via ons verhuisformulier
 • Telefonisch op het gratis nummer 0800-21.868.
U laat ons best iets weten zodra u concrete verhuisplannen heeft.Meter

Wie is de eigenaar van de meter?
De distributienetbeheerder is en blijft eigenaar van de meter. Voor meer informatie over uw meter kan u gerust contact opnemen met uw distributienetbeheerder. Deze instantie kan u hierover de nodige informatie verschaffen.
Wie is verantwoordelijk voor de meteropneming en de verwerking van de gegevens?
Uw distributienetbeheerder zorgt voor de meteropname. Ofwel doet hij dat zelf ofwel doet hij beroep op een gespecialiseerd meteropnamebedrijf.
Mijn meter is verzegeld. Wat moet ik doen om hem open te zetten?
Om uw meter te activeren, moet u eerst een leveringscontract afsluiten waarop u vermeldt dat de meters verzegeld zijn. eni brengt dan uw distributienetbeheerder op de hoogte. Eén werkdag later kunt u een afspraak maken met uw distributienetbeheerder om de meters open te laten zetten.
Hoeveel kost een tweevoudige meter?
De distributienetbeheerder bepaalt de prijs voor de installatie van een nieuwe meter. Dit kan variëren van ongeveer 200 tot 500 euro. Deze instantie rekent u deze kost rechtstreeks aan. Bent u geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op met uw distributienetbeheerder.
Wanneer is een tweevoudige meter nuttig?
Een tweevoudige meter is nuttig als u gebruik wilt maken van het dagtarief én het voordelige nachttarief.
Met wie moet ik contact opnemen om mijn meter(s) te verzegelen? Of om iets te veranderen aan mijn installatie(s)?
Wilt u een andere meter? Of een zwaardere installatie? Neem dan gerust contact op met uw distributienetbeheerder. Hij zal voor u een offerte opmaken en na akkoord de werken uitvoeren.Elektronische facturatie

Hoe kan ik mij inschrijven om communicatie via e-mail te ontvangen?
Klik hier indien u zich hiervoor wil inschrijven. U heeft enkel uw klantennummer en uw activatiecode nodig. Uw activatiecode bestaat uit de 5 laatste cijfers van één uw EAN-codes naar keuze. U vindt uw klantennummer en EAN-code terug op al uw facturen.
Krijg ik alle communicatie van Eni elektronisch wanneer ik mijn contactvoorkeuren wijzig naar via e-mail?
U zal uw contractbevestigingen, contracthernieuwingen en facturen via e-mail ontvangen. Andere communicatie blijft u via brief ontvangen, tenzij dit hier wijzigt.
Wat is een elektronische factuur?
Wanneer u voor elektronische facturatie kiest, dan ontvangt u uw facturen per e-mail in plaats van per brief. Indien u dit wenst, klik dan hier.
Hoe betaal ik mijn elektronische factuur?
U betaalt via overschrijving? Gebruik de betaalknop in de e-mail om uw factuur te betalen. Het gaat sneller want alles is al voor u ingevuld, het enige dat u moet doen is de betaling bevestigen. Na de betaling ontvangt u via e-mail een betalingsbevestiging. Klik hier indien u voortaan uw facturen via domiciliëring wenst te betalen.

U betaalt via domiciliëring of via kredietkaart? U hoeft niets te doen. Het bedrag wordt, op de datum die op uw factuur vermeld staat, aan de bank aangeboden.
Hoe kan ik mijn facturen opnieuw via brief krijgen?
U kunt op elk moment terug kiezen voor communicatie via brief. Indien u uw facturen terug per brief wil ontvangen klik dan hier.
Wat is mijn openstaand saldo bij Eni?
Indien u gekozen heeft om uw facturen via e-mail te ontvangen kan u, nadat u zich aanmeldde op My Eni, via Mijn Facturen uw openstaand saldo raadplegen. Rechts bovenaan het overzicht van uw elektronische facturen wordt uw huidig openstaande saldo weergegeven.

Dit saldo is de totale som, inclusief de gemaakte betaalafspraken en aanmaningskosten, die u moet betalen. Dit openstaande saldo is zowel van de facturen die u elektronisch ontving als van de facturen die u eerder via de post ontving.

Indien u uw facturen via domiciliëring betaalt, zal dit saldo op de vervaldatum van uw factuur aan uw bank worden aangeboden . Indien u via overschrijving betaalt, kan u dit saldo via de betaalknop dit saldo in één keer vereffenen.Jaarafrekening

Als ik de meterstanden van mijn aardgas van elkaar aftrek, dan klopt het verbruik niet. Hoe komt dit?
Het aardgasverbruik wordt gemeten op de gasmeter. Een gasmeter meet niet in kWh, maar in kubieke meter (m³). Op uw factuur wordt m³ vaak omgezet in kWh via een formule op maat van uw situatie. De netbeheerder voert allerlei metingen en berekeningen uit, waarvan hij het resultaat bezorgt aan uw Eni.

De reden waarom uw verbruik niet overeenstemt met het verschil van de meterstanden is omdat uw meter een vermenigvuldigingsfactor van een bepaalde coëfficiënt heeft. Dit betekent dat u het verschil van uw meterstanden moet vermenigvuldigen met deze coëfficiënt om uw werkelijk verbruik te bekomen.

Dit komt omdat de telwielen van uw meterinstallatie zoveel maal als uw coëfficiënt trager draaien dan die van een gewone meterinstallatie. Als u hierover meer informatie wil, verwijzen wij u naar uw distributienetbeheerder of Eandis.
Wie is verantwoordelijk voor de meteropneming en de verwerking van de gegevens?
Uw distributienetbeheerder zorgt voor de meteropname. Ofwel doet hij dat zelf ofwel doet hij beroep op een gespecialiseerd meteropnamebedrijf.
Wat is de jaarafrekening?
De jaarafrekening is de afrekening na de opname van de meterstand, en is eveneens een eventuele herberekening van het voorschotbedrag op basis van uw werkelijk verbruik. De jaarafrekening omvat dus niet noodzakelijk een volledig jaar. Na de jaarlijkse meteropname door uw distributienetbeheerder kent eni uw werkelijk verbruik en kunnen we uw energiekosten correct berekenen. Als het totaal van de voorschotten die u al betaald hebt in de voorbije periode lager is dan de kosten van uw reële verbruik, factureren wij u het verschil. Als u te veel betaald hebt, betalen wij u het verschil terug of verrekenen we het met uw volgende voorschotfactuur.
Hoe wordt het bedrag van de jaarafrekening berekend?
Jaarlijks doet het onafhankelijk meteropnamebedrijf van uw distributienetbeheerder bij u een meteropname. Dit meteropnamebedrijf geeft uw meterstanden door naar eni. Zo kennen wij uw werkelijk verbruik en kunnen wij uw energiekosten correct berekenen. Als het totaal van de voorschotten die u in de voorbije periode hebt betaald lager is dan de kosten van uw werkelijk verbruik, factureren wij u het verschil. Als u te veel hebt betaald, resulteert uw jaarafrekening in een tegoed.Voorschotfactuur

Hoe wordt het bedrag van mijn voorschotfactuur berekend?
Om uw voorschotbedrag te berekenen, wordt er eerst en vooral een raming gemaakt van uw energieverbruik tot de eerstvolgende opname van uw meter(s).

1. Ik ben nog maar net klant bij Eni

Eni kent uw werkelijk verbruik niet. In dit geval gebeurt onze voorspelling op basis van het historisch verbruik van de voorbije jaren op het desbetreffende aansluitingspunt (uw adres). Dit verbruik ontvangen wij van uw distributienetbeheerder.

2. Ik ben al een tijdje klant bij Eni en ik heb een jaarafrekening ontvangen

Eni kent uw werkelijk verbruik. Als de opgenomen periode voldoende representatief is, dan wordt dit verbruik gebruikt om het nieuwe bedrag van uw voorschotfacturen te berekenen. In geval van een verhuizing zal Eni een raming maken van uw verbruik op basis van het historisch verbruik van de voorbije jaren op het desbetreffende aansluitingspunt (uw nieuw adres). Deze gegevens ontvangen wij van uw distributienetbeheerder. Vervolgens vermenigvuldigen wij dat verbruik met:
 • de energiekosten (cEUR/kWh)
 • de geschatte transport- en distributiekosten
 • de taksen en toeslagen die van toepassing zijn op het leveringspunt.
Deze berekening geeft een raming weer van de totale kost van uw energieverbruik voor de komende verbruiksperiode. Vervolgens delen we deze kost door het aantal maanden tot aan de volgende opname van uw meter(s) (rekening houdend met de factuurfrequentie waarvoor u heeft gekozen). Zo berekenen wij uw voorschotbedrag.

Uw verbruik is niet het enige onderdeel waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het bedrag van uw voorschotfactuur. Deze berekening is eveneens gebaseerd op:
 • het tarief dat geldt op het moment van de berekening
 • de evolutie van de voorziene kosten *
 • een model van de seizoenseffecten (in de winter verbruiken we immers meer energie dan in de zomer.)

*Als u heeft gekozen voor een product met een vaste energiekost, dan wordt er uiteraard geen rekening gehouden met deze parameter in de berekening van het nieuwe bedrag van de voorschotfactuur.

Kan ik het bedrag van mijn voorschotfacturen laten aanpassen?
We kijken dit graag samen met u na en corrigeren het indien nodig. Wij willen er u wel op wijzen dat een verlaging van uw voorschotfacturen ervoor zou kunnen zorgen dat uw jaarafrekening hoger uitvalt. Wilt u het bedrag toch laten aanpassen? Bel dan 078 15 28 28 of vul ons contactformulier in.Domiciliëring

Betalen per domiciliëring. Het is eenvoudig, gemakkelijk én het levert geld op!
Betalen per domiciliëring biedt talrijke voordelen.
 • U kunt geen betalingen vergeten want ze gebeuren automatisch. Zo vermijdt u onnodige administratieve kosten.
 • U krijgt een eenmalige korting van € 10,00 (per facturatieadres en wanneer de domiciliëringsopdracht ook minstens 3x correct wordt uitgevoerd)
 • U kunt uw domiciliëringsopdracht heel eenvoudig en direct activeren via My Eni. Eni regelt verder alles voor u.
U kunt het domiciliëringsformulier. ook nog gewoon downloaden en afdrukken. Vul het vervolgens in en stuur het naar: Eni klantendienst, Postbus 5400, 1800 Vilvoorde. Zodra wij dit document ontvangen, brengen wij uw aanvraag in orde.
Wanneer ontvang ik mijn domiciliëringskorting?
Kiest u voortaan om uw facturen te betalen per domiciliëring? Dan ontvangt u automatisch een korting ter waarde van € 10,00. Wilt u geen voorschotfacturen ontvangen? Dan ontvangt u € 5,00 extra. U ontvangt uw korting na 3 geslaagde betalingen per domiciliëring.Sociaal tarief

Wat zijn de voorwaarden om van het Sociaal tarief te kunnen genieten?
U kan genieten van het Sociaal tarief als u of een persoon die officieel (gedomicilieerd) bij u inwoont één van de volgende tegemoetkomingen ontvangt:
 • een leefloon, toegekend door het OCMW van uw gemeente
 • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • een tegemoetkoming naar aanleiding van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten
 • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • een tegemoetkoming voor hulp van derden
 • een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd. En die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.
U kan ook genieten van het Sociaal tarief als u of een persoon die officieel (gedomicilieerd) bij u inwoont:
 • een steun, verleend door het OCMW, krijgt die geheel of gedeeltelijk door de federale staat wordt ten laste genomen op grond van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965
 • een kind is, getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%.
Wilt u van het Sociaal tarief (blijven) genieten? Bezorg ons dan (jaarlijks) een geldig sociaal attest. Op die manier zorgt Eni ervoor dat u geniet van dit voordelig tarief.
Ik heb recht op Sociaal tarief, maar heb geen geldig attest in mijn bezit. Wat moet ik doen?
Als u geen geldig attest bij de hand hebt, kan u zich altijd richten tot één van de volgende instanties:
 • de Rijksdienst voor Pensioenen: Zuidertoren - 1060 Brussel, Tel.: 02-529 30 02, E-mail: info@rvponp.fgov.be
 • de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap: Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 – bus 150 - 1000 Brussel, Tel.: 02-507 87 99, E-mail: handiN@minsoc.fed.be
 • het OCMW-kantoor in uw gemeente
Gelieve na ontvangst van uw attest een kopie aan Eni te bezorgen . Op die manier zorgen wij ervoor dat u geniet van dit voordelig tarief.
Wat gebeurt er met mijn factuur/tarief als ik geen recht (meer) heb op het Sociaal tarief?
Ontvangt u geen sociaal attest omdat u geen recht meer hebt op het Sociaal tarief? Dan zal u voortaan gefactureerd worden volgens de tariefformule waarvoor u oorspronkelijk intekende.
Ontving u recent een aangepaste factuur voor de rechtzetting van het Sociaal tarief?
Wij hebben helaas geen geldig document van u ontvangen om ook dit jaar van het voordelige sociaal tarief te genieten. Wij hebben dit document nodig, omdat eni wettelijk verplicht is aan de bevoegde overheidsinstanties te bewijzen dat u effectief recht heeft op het Sociaal tarief. Om van dit voordeel te kunnen blijven genieten, dient u ons dus ieder jaar een correct attest bezorgen. Indien wij geen geldig attest ontvangen, zijn wij dus genoodzaakt te factureren aan de prijzen en voorwaarden waarvoor u laatst intekende.

Gezien wij van u geen document hebben ontvangen, of u geen recht meer heeft op het Sociaal tarief, hebben wij de verbruiksperiode die ten onrechte aan het Sociaal tarief werd aangerekend, rechtgezet. Dit houdt in dat wij momenteel opnieuw hebben gefactureerd aan de prijzen en voorwaarden waarvoor u oorspronkelijk intekende.
Heb ik recht op sociaal tarief?
Om te kunnen genieten van het Sociaal tarief moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kan u terugvinden op de website van de FOD economie: http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/depliant_droit_au_tarif_social.jsp. Indien u recht heeft, zal het sociaal tarief u automatisch toegekend worden. In beperkte gevallen zal het recht niet automatisch toegekend kunnen worden. Dan ontvangt u jaarlijks een attest van één van de volgende instanties:
 • de Rijksdienst voor Pensioenen
 • de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap
 • het OCMW-kantoor in uw gemeente.
Bezorg ons dit attest zo snel mogelijk. Op die manier kan Eni ervoor zorgen dat u geniet van dit voordelig tarief. Beschikken wij niet over een geldig attest? Dan zal u gefactureerd worden volgens de tariefformule waarvoor u oorspronkelijk intekende.My Eni

Hoe kan ik mij registreren op My Eni?
U bent slechts één klik verwijderd van registratie. Klik hier indien u dit wenst.
U heeft enkel uw klantennummer en uw activatiecode nodig om de registratie te bevestigen. Uw activatiecode bestaat uit de 5 laatste cijfers van uw EAN-code. U vindt uw klantennummer en EAN-code terug op al uw facturen. Het paswoord kan u zelf kiezen tijdens het registreren.
Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?
Klik hier indien u uw gegevens wenst te controleren of aan te passen. De aanpassingen zullen raadpleegbaar zijn op de website binnen de 4 werkdagen.
Ik heb mijn gegevens aangepast maar ik kan deze aanpassingen nog niet zien op My Eni.
De aanpassingen zijn geregistreerd. De gegevens zullen worden aangepast en raadpleegbaar zijn op deze website binnen de 4 werkdagen.
Hoe kan ik mijn paswoord wijzigen?
Om uw paswoord te wijzigen moet u aangemeld zijn op My Eni. Klik dan hier om uw paswoord te wijzigen.
Ik ben mijn paswoord vergeten. Hoe kan ik dit terugvinden?
Klik op “Paswoord vergeten”. Als u daar uw e-mailadres ingeeft zal uw nieuw paswoord naar dit adres worden verstuurd.Zonnepannelen

Kan ik mijn voorschotten laten herberekenen als ik zonnepanelen installeer?
U heeft 2 keuzes als u zonnepanelen installeert:
 • U kan uw eerstvolgende jaarafrekening afwachten. Hieruit kan u afleiden wat de impact is van uw zonnepanelen op uw jaarafname en op basis van concrete gegevens wordt uw nieuw maandelijks voorschot berekend.
 • U kan onze facturatiedienst vragen uw nieuwe voorschot vooralsnog te berekenen. Hiervoor is wel de volgende informatie nodig:
  1. Het ogenblik dat uw PV-installatie operationeel gaat worden of geworden is.
  2. Het piekvermogen van uw installatie.
Aan de hand van deze gegevens maakt onze facturatiedienst een inschatting van de impact van de PV-installatie en wordt een herberekening van voorschotten uitgevoerd. Onze dienst deelt u vervolgens mee wat u volgens onze beste inschatting voortaan zal betalen tot aan uw volgende meteropname.

Beide keuzes hebben bepaalde voor-en nadelen, maar de ervaring leert dat de tweede benadering het beste resultaat oplevert.
Moet ik Eni verwittigen of formulieren invullen als ik zonnepanelen installeer?
Als u zonnepanelen installeert, kan het zijn dat u hiervoor een bouwvergunning nodig heeft. Elk gewest past uiteraard zijn eigen regels toe. Uw gemeente kan u hierover de juiste en volledige informatie verschaffen.

Wilt u de zekerheid dat uw elektriciteitsteller geschikt voor gebruik met een PV-installatie? Dan moet u contact opnemen met uw distributienetbeheerder. Uw DNB is eigenaar van en verantwoordelijk voor uw teller. Uw DNB installeert zonodig een geschikte teller (ook compenserende meter genaamd), om ervoor te zorgen dat uw teller achteruit kan draaien op de ogenblikken dat uw zonnepanelen meer opwekken dan u verbruikt.

In principe hoeft u Eni niet te verwittigen als u zonnepanelen installeert. Uw keuze heeft namelijk niets te maken met uw energieleverancier. Echter, als u verkiest dat uw voorschotten herberekend worden na installatie van zonnepanelen dan dient Eni uiteraard wel op de hoogte gebracht te worden.
Hoe geraak ik aan groenstroomcertificaten?
Als u een PV-installatie heeft, kan u een aanvraag indienen bij de regionale regulator VREG (Vlaanderen) / CWaPE (Wallonië) / Brugel (Brussel) voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit die uw installatie produceert. Dat kan naargelang de beschouwde regulator via de website van die regulator of met de post. In dat laatste geval raden wij u aan dit aangetekend te doen.

De groenestroomcertificaten worden toegekend vanaf de dag dat uw installatie officieel goedgekeurd werd. De datum van de keuring door het erkende keuringsorganisme is hierbij bepalend. In elk van de regio’s is er een maximum termijn tussen het ogenblik van goedkeuring en de ontvangst van uw dossier door de regulator. Met andere woorden, ook al heeft u speling, het is belangrijk dat uw aanvraagdossier tijdig de regulator bereikt.

Voor meer informatie raden wij u aan contact op te nemen met uw energieregulator:
Koopt Eni mijn groenestroomcertificaten over?
Eni is in elke van de drie regio’s leverancier van elektriciteit en gas en is tegelijk in elke van de drie regio’s een potentiële koper van groenstroomcertificaten.

Echter, het wettelijke systeem dat de handel van deze certificaten regelt is behalve zeer dynamisch in elk van de drie regio’s ook regiospecifiek. Daarbij komt nog het feit dat de groenstroomcertificaten tussen regio’s onderling niet uitwisselbaar zijn.

Vandaar dat er elke aanvraag voor aankoop van certificaten een eigen aanpak vereist.
Zal Eni de injectievergoeding aanrekenen aan klanten met zonnepanelen?
Neen. Eni heeft dit nooit gedaan en dit blijft ook zo.
De beslissing van de overheid over de injectievergoeding werd tenietgedaan in een rechtszaak. Eni zal de injectievergoeding dus niet aanrekenen, ook niet retroactief: alles blijft bij het oude.Sepa

Wat is SEPA?
SEPA staat voor Single Euro Payments Area, een eengemaakte Europese betaalruimte. Die zal ervoor zorgen dat burgers en bedrijven met dezelfde betaalmiddelen (overschrijvingen, domiciliëring, betaalkaarten) hun betalingen kunnen afhandelen binnen de gehele SEPA-zone (= de 27 EU-landen + 4 bijkomende landen).
Wat zijn de gevolgen van de Europese domiciliëring (SEPA)?
Het beheer van de domiciliëringsmandaten van de klant gebeurt niet langer door de bank van de klant maar door Eni zelf. Dit wil zeggen dat eni verantwoordelijk is voor de activering en het onderhoud van uw domiciliëring.
Wat verandert er voor mij als klant door SEPA?
Eni maakt het u gemakkelijk en doet de omzetting van uw bestaande domiciliëringsopdracht naar het Europese domiciliëringsmandaat. U moet hier niets voor doen.

Op uw factuur vindt u uw uniek Europees mandaatnummer dat uw huidig domiciliëringsnummer vervangt6% btw

Goed nieuws voor uw energiebudget
Het btw-tarief voor elektriciteit daalt van 21% naar 6% met ingang van 1 april 2014.
Kom ik in aanmerking voor de btw-verlaging naar 6%?
De btw-verlaging is van toepassing voor alle particuliere klanten die elektriciteit kopen voor hun eigen huishoudelijk gebruik. Dit zijn gezinnen en natuurlijke personen die een ‘residentieel contract’ hebben bij Eni. Ook als u nieuwe klant bent en de levering recent start of gestart is, zal u van deze btw-verlaging kunnen genieten.
Waarop is het btw-tarief van 6% van toepassing?
Het verlaagde btw-tarief van 6% is enkel van toepassing op het elektriciteitsverbruik van gezinnen en niet op aardgas. Voor aardgas blijft het tarief 21%, net zoals voor ondernemingen, vzw’s, zelfstandigen, openbare diensten, natuurlijke personen… die een professioneel elektriciteitscontract hebben.
Waarom geldt de btw-verlaging alleen voor elektriciteit en niet voor aardgas?
Het is een beslissing van de federale regering om alleen de btw voor elektriciteit te verlagen.
Vanaf en tot wanneer geldt het nieuwe btw-tarief voor elektriciteit?
Het nieuwe btw-tarief is vanaf 1 april 2014 van toepassing voor het elektriciteitsverbruik van gezinnen (huishoudelijke afnemers). Eind 2015 zal de federale regering evalueren of zij de btw-verlaging verder laat lopen of niet.
Geldt de btw-verlaging op mijn volledige factuur?
Ja. Het verlaagde btw-tarief van 6% geldt voor alle componenten van de elektriciteitsfactuur met betrekking tot de levering van elektriciteit. Concreet wil dat zeggen:
 • energiekost
 • nettarieven (distributie-en transmissie kosten)
 • taksen, toeslagen en heffingen.
Aardgas blijft onderworpen aan 21% btw.
Wat moet ik doen om van de btw-verlaging te genieten?
Helemaal niets. Eni maakt het u gemakkelijk en doet al het nodige. We passen het verlaagde btw-tarief vanaf 1 april 2014 automatisch toe op uw voorschotfactuur. Als residentiële klant zal uw elektriciteit vanaf 1 april 2014 onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen en het aardgasgedeelte van uw factuur onder het aloude btw-tarief van 21%.
Ik behoud liever het huidige bedrag van mijn voorschotten.
Eni past automatisch het verlaagde btw-tarief toe vanaf uw voorschotfactuur van april. Maar natuurlijk kunt u het bedrag van uw voorschotfacturen altijd aanpassen via My Eni, uw online klantenzone.
Hoe wordt de btw-verlaging doorgevoerd op de jaarafrekening?
Als u een particuliere klant bent met een residentieel contract factureren we uw elektriciteitsverbruik tot en met 31 maart 2014 aan 21% btw op uw jaarafrekening (of op uw slotfactuur). Vanaf 1 april 2014 passen we het verlaagde btw-tarief van 6% toe.

U hoeft zelf niets te doen. Omdat uw meterstand één keer per jaar door de distributienetbeheerder wordt opgenomen berekenen wij uw verbruik vóór en na 1 april. Deze berekening gebeurt op basis van verbruiksprofielen die reglementair zijn vastgesteld.
Ik heb net een nieuw contract getekend aan 21% (in maart 2014), geldt de btw-verlaging ook voor mij?
Ja, de opsplitsing (verbruik vóór en vanaf 1 april 2014) gebeurt automatisch. Dit betekent dat uw elektriciteitsverbruik na 1 april 2014 aan 6% wordt aangerekend.
Ik woon in een appartementencomplex, geniet ik van de btw-verlaging ?
Als u een residentieel elektriciteitscontract hebt, dan passen we ook het verlaagde btw-tarief van 6% toe voor het elektriciteitsverbruik op uw naam.
Ik heb een sociaal tarief of budgetmeter, geniet ik van de btw-verlaging?
Natuurlijk kunt u ook van de btw-verlaging genieten.
Geldt de btw-verlaging voor leegstaande gebouwen?
Ja. Op residentiële elektriciteitscontracten verlagen we automatisch de btw naar 6%, maar voor professionele contracten blijft 21% btw van kracht.
Ik neem elektriciteit af voor gemengd gebruik (gedeeltelijk privé en gedeeltelijk voor uw zaak)
Dan telt het type contract dat u afsloot. Hebt u een residentieel contract, dan geniet u automatisch van het verlaagde btw-tarief van 6%. Professionele contracten blijven onderworpen aan 21% btw.
Ik koos ervoor om geen tussentijdse facturen te krijgen. Waarom krijg ik nu plots wel een factuur?
Wanneer we een tariefwijziging doorvoeren (zoals deze btw-verlaging), zijn we wettelijk verplicht om u eenmalig een factuur te sturen. Daarom krijgt u in april 2014 uitzonderlijk toch een factuur waarop we de btw-verlaging toepassen.

Zo bent u meteen op de hoogte van dit goede nieuws. Verder krijgt u in de toekomst enkel de jaarlijkse afrekeningen, zoals u vroeg.